Navigacija

Treća godina Građevinarstvo - zamjena termina

Građevinarstvo
U četvrtak, 4.6, termini vježbi iz Hidrologije i predavanja iz SK2 će se zamijeniti. Predavanja iz SK2 će se održati 9-12:00, a vježbe iz Hidrologije 12-14:00.