Navigacija

TM1 - peti godišnji zadatak

Građevinarstvo
Peti godišnji zadatak možete preuzeti na sajtu predmeta https://sites.google.com/site/tm1tehnickamehanika1/godisnji-zadaci U zavisnosti od drugog broja indeksa, studenti treba da odštampaju odgovarajući zadatak: broj: 1-5         zadatak: 5.1 broj: 6-10      zadatak: 5.2 broj: 11-15     zadatak: 5.3 broj: 16-20    zadatak: 5.4 broj: 21-25    zadatak: 5.5 broj: 26-30   zadatak: 5.6 broj: 31-35    zadatak: 5.7 broj: 36-40   zadatak: 5.8 analogno i za više brojeve indeksa.