Navigacija

TM1 i SK2 - termin drugog parcijalnog teorijskog ispita

Građevinarstvo
Drugi parcijalni teorijski ispit iz Tehničke mehanike 1 i Statike konstrukcija 2 će se održati 8.6. u 9:00 u kampusu.