Navigacija

Objava konkursa za upis studenata u akademskoj 2015/2016. godini

Novosti i obavještenjaUPIS 2015/16

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj biće objavljen u srijedu, 17.06.2015. godine.

17.06.2015 - objava konkursa za upis studenata u akademskoj 2015/2016. godini Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske, Euroblic i Pres RS, kao i na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci.

Prijavljivanje kandidata počinje 22.06.2015. a završava 26.06.2015. godine, dok će se polaganje prijemnog ispita obaviti 29.06.2015. s početkom u 09.00 časova.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Univerzitet u Banjoj Luci