Navigacija

TM2 - rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2
Pismeni ispit održan 9.2.105. zadovoljili su kandidati: 1. Lulić Vladan 44/13, 10 bodova (50%) (II kolok.) 2. Vukelić Danijela 43/10, 9 bodova (45%) (II kolok.) 3. Dragić Milkica 13/13, 9 bodova (45%) (II kolok.) Završni ispit za kandidate koji su pismeni dio položili kroz kolokvijume i koji su prijavili ispit održaće se u četvrtak 19.2.2015. u 15.00 na AGGF. Zbog poklapanja sa terminom drugog ispita, na zahtjev studenata zakazujem novi termin završnog ispita,                        četvrtak 19.2.2015. u 11.oo  (odgađa se)                        srijeda 25.2.2015. u 15.00 predmetni nastavnik doc. dr Valentina Golubović-Bugarski