Navigacija

UPIS 2020/2021

Univerzitet u Banjoj Luci organiizuje upis nove generacije studenata, u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci.

  • Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci počinje 22. juna 2020. godine, a završava se 26. juna 2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).
  • Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. jula 2020. godine sa početkom u 9.00 časova. 
  • Objavljivanje rezultata konkursa je 06. jula 2020. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 08. jula 2020. godine, a završava se 17. jula 2020. godine.

 

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umjetnosti  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. 

  • Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 31. avgusta 2020. godine, a završava 04. septembra  2020. godine.
  • Polaganje prijemnog ispita je 07. septembra 2020. godine i 08. septembra 2020. godine sa početkom u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 09. septembra 2020. godine do 14.00 časova.
  • Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra 2020. godine i traje do 18. septembra 2020. godine.

Informacije o prijemu dokumentacije, kao i o upisu kanadidata koji uspješno polože kvalifikacioni ispit i steknu pravo upisa u prvu godinu studija, biće naknadno objavljene.

Kalendar aktivnosti vezanih za upis nove generacije studenata.

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita obavezno je, bez obzira na broj prijavljenih kandidata. Pravo na rangiranje stiče kandidat koji je položio prijemni ispit.

Za prvu godinu studija prvog ciklusa može konkurisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Minimalni broj bodova za uspjeh na ispitu na studijskom programu svake godine propisuje Senat Univerziteta.

Sadržaj prijemnog ispita utvrđuje se za svaki studijski program koji se izvodi na AGGF. Prijemni ispit polaže se pismeno. Mjerila bodovanja zadataka, kao i broj bodova po zadatku, jasno su definisana u ispitnom materijalu.

Prijemni ispit je anoniman i radi se pod šifrom.

Prijemnim ispitom provjeravaju se znanja, vještine i sposobnosti kandidata iz sljedećih oblasti Studijskih programa:

 

  • Studijski program Arhitektura

             /Kandidati biraju iz koje od dvije ponuđene oblasti će polagati prijemni ispit/

- Matematika – 50 bodova ili

- Percepcija i prezentacija prostora – 50 bodova

  • Studijski program Građevinarstvo

- Matematika – 50 bodova

  • Studijski program Geodezija

- Matematika – 50 bodova

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Arhitekture, polažu po izboru prijemni ispit iz Matematike ili prijemni ispit iz Percepcije i prezentacije prostora.

Prijemni ispit iz Matematike je isti za sve i omogućava upis na sva tri studijska programa našeg fakulteta.

Kandidat  u prijavi navodi na koji studijski program se prijavljuje. Ukoliko kandidat na prvom upisnom roku položi prijemni ispit iz Matematike a zbog velikog broja kandidata ne uspije da se upiše na željeni studijski program, može da izabere neki od druga dva studijska programa AGGF-a na kojima su ostala slobodna mjesta.

Ovdje možete preuzeti Informator za školsku 2020/2021 godinu