Navigacija

Uputstvo za UPIS na II ciklus studija

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA DRUGOG CIKLUSA NA STUDIJSKE PROGRAME

ARHITEKTURA I UBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, GEODEZIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

od 10.07. do 13.07. 2016. godine - od 09:00 do 15:00 časova.

ZA UPIS JE POTREBNO

  • LJEKARSKO UVJERENJE ( koje će pored opšteg zdravstvenog stanja sadržavati i nalaz psihologa )
  • DVIJE SLIKE ( 5 x 6 cm )
  • UPISNI MATERIJAL I INDEKS ( uplatiti 20 KM )
  • UPLATITI TROŠKOVE SEMESTRA ( uplatiti 42 KM )
  • UPLATITI SUFINANSIRANJE ( uplatiti 880 KM – ili prvu ratu za zimski semestar 440 KM )

Za kandidate koji se ne upišu u predviđenom roku smatra se da su odustali od upisa          ( GUBE PRAVO UPISA )

 

NAPOMENA:

Od plaćanja školarine oslobođeni su:

  • Studenti – djeca palih boraca VRS;
  • Studenti  - djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije;
  • Studenti sa invaliditetom;
  • Studenti – djeca bez oba roditelja

 

50% školarine plaćaju:

  • Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS III, IV, V i VI kategorije

 

Navedena prava studenti imaju pravo da koriste do navršenih 26. godine života

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone Studentske službe 051 462 545 i 051 462 616