Navigacija

dr Mirsad Tarić

Stručni naziv ---

Predmeti

OGK07MK1 Metalne konstrukcije 1
OGK07MK2 Metalne konstrukcije 2
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija

Mentorstvo