Navigacija

dr Mileva Samardžić Petrović

Stručni naziv ---

Predmeti

OGD07GP1 Geodetski premjer 1
OGD08GP2 Geodetski premjer 2
OGD09OGN Osnove geodetskih nauka