Navigacija

Slađana Grumić

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
051/462-543

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Energetski plus u zgradarstvu regiona

  Časopis Energija-Ekonomija-Ekologija
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Volumen 3-4
  Broj 0354 - 8651
  Strana od 84
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  EVALUATION AND OPTIMAL LOCATION'S SELECTION FOR MINI HIDRO POWER PLANT'S CONSTRUCTION ON RIVER VRBAS

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu 2018
  DOI 10.7251/STP1813398J
  Publikacija ISSN 2566-4484
  Godina 2018
  Autori Slađana Janković, Ena Hadžić i Goran Janjić
  Strana od 398
  Strana do 408

  Banjaluka, pametni grad do 2040-te, Model naselja Borik

  Naučni skup Energetska efikasnost, ENEF 2017
  Publikacija ISBN 978-99955-46-27-4
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Petar Gvero i Marija Lukač
  Strana od 179
  Strana do 184

  Mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema u jednoporodičnom stanovanju, analiza regiona

  Naučni skup Energetska efikasnost, ENEF 2017
  Publikacija ISBN 978-99955-46-27-4
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro i Slađana Janković
  Strana od 26
  Strana do 30

  Staklo u energetski efikasnim konstrukcijama

  Naučni skup Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija
  Publikacija 978-86-87615-08-3
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Strana od 483
  Strana do 491

  The use of solar energy in the double hybrid facade systems

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ENGINEERING AND ENVIRONMENT
  Publikacija 978-86-80698-09-0
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Strana od 161
  Strana do 175

  Solarni fasadni sistemi i komfor u porodičnom stanovanju

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Stručni rad
  Godina 2016
  Autori Milenko Stanković i Slađana Janković
  Strana od 631
  Strana do 639

  Primjena balirane slame u arhitekturi regiona i poređenje sa širom praksom

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Slađana Janković
  Strana od 55
  Strana do 55

  Primjena i značaj izrade duplih staklenih fasada u regionu i poređenje sa širim kontekstom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija 978-99938-21-89-2
  Godina 2016
  Autori Slađana Janković
  Strana od 61
  Strana do 73

  Kontradiktornosti između teorije i prakse stambene arhitekture u regionu

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2015
  Autori Slađana Janković
  Strana od 193
  Strana do 201