Navigacija

prof. dr Goran Ćirović

Datum izbora u zvanje 28. maj 2013.

Predmeti

ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
OA07OIR Organizacija i izvođenje radova
OAI07UI Upravljanje investicijama
OAI07UP Upravljanje projektima
OG07OG Organizacija građenja
OG07TG Tehnologija građenja
OIG-GU Operaciona istraživanja u građevinarstvu
OIG-URKD Operaciona istraživanja u građevinarstvu
SPMG Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pregled metoda i tehnika planiranja i replaniranja građevinskih projekata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301214S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Goran Ćirović, Snežana Mitrović i Nataša Popović-Miletić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 214
  Strana do 225

Mentorstvo