Navigacija

prof. dr Milijana Okilj

Uža naučna oblast Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa
Datum izbora u zvanje 7. maj 2019.

Predmeti

OA07ZGN Zaštita graditeljskog nasljeđa
OA07IAN2 Istorija arhitekture i naselja 2
OA07RGN Revitalizacija graditeljskog nasljeđa
OAP07INIG Intervencije na istorijskim građevinama
OAP07KT Konzervatorske tehnologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Narodno graditeljstvo Republike Srpske-osnovni graditeljski tipovi

  Časopis Glasnik Društva konzervatora Srbije
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj i Snježana Gligorić
  Broj 43
  Strana od 131
  Strana do 137

  Tipološka analiza crkava sa prislonjenim lukovima na Balkanskom poluostrvu

  Časopis Saopštenja
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj
  Broj LI
  Strana od 65
  Strana do 86

  Razvijeni tip crkava sa prislonjenim lukovima

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj
  Broj 7
  Strana od 22
  Strana do 41

  Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu-istorijat, obnova, stanje konzervacije

  DOI 10.7251/KN0118036O
  Časopis Kulturno nasljeđe
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 45

  THE ARCHITECTURE OF THE UKRAINIAN NATIONAL MINORITY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806006O
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj, Ljubiša Preradović i Miroslav Malinović
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 6
  Strana do 14

  ISTRAŽIVANJA I PREZENTACIJA ARHEOLOŠKIH OSTATAKA CRKVE ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE U LJUBINJU

  Časopis Glasnik Društva konzervatora Srbije
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj i Ivana Grujić
  Broj 41
  Strana od 53
  Strana do 59

  Porijeklo arhitektonskih oblika crkava sa prislonjenim lukovima

  Časopis Glasnik Društva konzervatora Srbije
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj
  Broj 41
  Strana od 63
  Strana do 68

  The Polish national minority and its sacred architecture in Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604002M
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj i LJubiša Preradović
  Volumen 1
  Broj 4
  Strana od 2
  Strana do 9

  THE COLONIZATION OF GERMAN NATIONAL MINORITY AND ITS SACRED ARCHITECTURE IN REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503020M
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj i Ljubiša Preradović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 34

  Obnova gradova u funkciji unapređenja graditeljskog nasljeđa na primjeru „Istorijskog gradskog jezgra“ Brčkog

  Časopis PROSTOR S
  Godina 2009
  Autori Milijana Okilj
  Broj 06/07
  Strana od 74
  Strana do 85

  Principi gradnje pravoslavnih hramova, liturgijsko odredjenje pravoslavnog hrama

  Časopis Naše starine XXI, Godišnjak Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedja F BiH
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 74
  Strana do 81

  Obnova crkve Blagoveštenja manastira Žitomislić

  Časopis Glasnik društva konzervatora Srbije
  Godina 2007
  Autori Milijana Okilj
  Broj 31
  Strana od 94
  Strana do 98

  Rehabilitacija crkve Blagoveštenja manastira Žitomislić

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2005
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 169
  Strana do 194

  Konstruktivna sanacija crkve Vavedenja Presvete Bogorodice manastira Zavala

  Časopis VIDOSLOV Sabornik Eparhije zahumsko- hercegovačke i primorske
  Godina 2003
  Autori Milijana Okilj
  Volumen X
  Strana od 202
  Strana do 204

  Narodna arhitektura

  Časopis Duh srpske Usore-Časopis za kulturu i istoriju
  Godina 1999
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 34
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of Building Renewal: the Cekovica House Case Study

  Naučni skup Sharing Conservation Decisions - Current Issues and Future Strategies
  Publikacija Sharing Conservation Decisions - Current Issues and Future Strategies
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 111
  Strana do 120

  STRUKTURA STANOVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

  Naučni skup Prirodno-matematički fakultet: 1996-2016.
  Publikacija Zbornik radova: povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori LJubiša Preradović, Miroslav Malinović, Milijana Okilj i Gordana Preradović
  Strana od 192
  Strana do 199

  THE ARCHITECTURAL OEUVRE OF THE TRAPPIST EBERHARD WEGNANDT IN BANJA LUKA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA ISBN 978-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović i Milijana Okilj
  Strana od 155
  Strana do 162

  VIJEĆNICA U NOVOM GRADU – ISTORIJAT, ARHITEKTURA, OBNOVA

  Naučni skup SAVREMENE PERCEPCIJE KULTURNOG NASLIJEĐA AUSTRO-UGARSKE U BOSNI I HERCEGOVINI
  Publikacija Savremene percepcije kulturnog naslijeđa Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini : radovi sa Simpozija od 22. novembra 2014. u Sarajevu
  Godina 2016
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 89
  Strana do 94

  Detlak-od arheoloških tragova do arhitekture manastirskih građevina

  Naučni skup Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Publikacija Kulturno-istorijski kompleks Detlak, Zbornik radova naučnog simpozijuma, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 189
  Strana do 199

  Mehmed Pasha Sokolović Bridge in Višegrad

  Naučni skup Monitoring of World Heritage Sites, UNESCO Participation Programme
  Publikacija Monitoring of World Heritage Sites, UNESCO Participation Programme
  Godina 2013
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 13
  Strana do 14

  Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of Builning Renewal, Case of Cekovica House

  Naučni skup ICCROM Course- Sharing Conservation Decisions Current Issues and Future Strategies
  Publikacija elektronsko izdanje www.iccrom.org/eng/prog_en/en/archive-sharing_eng/2011_07sharingabstracts_eng.pdf
  Godina 2011
  Autori Milijana Okilj

  Svjetsko nasljeđe i savremena arhitektura-analiza konkursa za izgradnju poslovne zgrade HE Višegrad

  Naučni skup Peta konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik pete konferencije o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 200
  Strana do 211

  Integrativni pristup zaštiti manastira Zavala sa kulturnim predjelom

  Naučni skup Kulturni pejzaž-savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasljedja na Balkanu
  Publikacija Zbornik radova Prve regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti, Beograd, 2008.
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 91
  Strana do 95

Ostali radovi

  Gostović (Udrim), ostaci manastira

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 643
  Strana do 644

  Gostović, mjesto stradanja Srba u ratu 1992-1995.

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 643

  Vozuća, manastir

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 232
  Strana do 233

  GOSPODSKA ULICA, Banja Luka

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 639
  Strana do 640

  Vladičanski dvor, Tuzla

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 190
  Strana do 191

  Vijećnica, Bijeljina

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 122

  Večići-Trzan, srednjovjekovna nekropola

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 106

  Veselinje, manastir u selu Vrba

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 100
  Strana do 101

  Arhitektura na prostoru Republike Srpske

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj i Milenko Stanković
  Strana od 136
  Strana do 138

  Katalog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne zgrade ZP „HE na Drini Višegrad“ u Višegradu, uvodni tekst

  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj

  Crkva Svetog Apostola Pavla, publikacija povodom osvećenja hrama

  Godina 2007
  Autori Milijana Okilj

Knjige

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini = Religious buildings of national minorities in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS
  ISBN 978-99976-764-5-0
  Godina 2019
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović i Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 283

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj / Religious buildings of national minorities in the Republic of Srpska

  Izdavač Međunarodno udruženje naučnih radnika- AIS
  ISBN 978-99976-649-3-8
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović i Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 215

  Atlas narodnog graditeljstva Republike Srpske

  Izdavač Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-661-1-6
  Godina 2016
  Autori Milijana Okilj i Snježana Gligorić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 235

  Manastir Zavala

  Izdavač Besjeda i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
  ISBN ISBN 978-99938-1-141-1
  Godina 2015
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Stari gradovi Bosne i Hercegovine

  Izdavač Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
  ISBN 0000000000000
  Godina 2012
  Autori Ferhad Mulabegović, Azer Aličić, Milijana Okilj i i ostali
  Tip knjige naučna knjiga

  Manastir Zavala

  Izdavač Besjeda i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99938-1-141-1
  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Restart 1995-2010: Arhitektura u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Sarajevo: Buybook
  ISBN ISBN 978-9958-30-092-9
  Godina 2010
  Autori Hans Ibelings i Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja grada Banjaluke - uvodna razmatranja

  Izdavač Arhitektonsko – građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-616-8-3
  Godina 2008
  Autori Eva Vaništa Lazarević, Milijana Okilj i Jelena Savić
  Tip knjige naučna knjiga

  Vaskrs Žitomislića

  Izdavač Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska i Besjeda, Banja Luka
  ISBN ISBN 9938-35-85-4
  Godina 2005
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

Mentorstvo