Navigacija

prof. dr Mato Uljarević

Nastavnik - II-4
Uža naučna oblast Geotehnika
Datum izbora u zvanje 27. februar 2020.

Predmeti

APG Aseizmičko projektovanje i građenje
APG-URKD Aseizmičko projektovanje i građenje
BKIO Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
GI Geotehničko inženjerstvo
GP Geotehnički projekat
GPS Geotehnički problemi kod saobraćajnica
GPS-URKD Geotehnički problemi kod saobraćajnica
DT Dinamika tla
ZTJ Zaštita temeljnih jama
IMS-GU Inženjerska mehanika stijena
IMS-KU Inženjerska mehanika stijena
IMS-HU Inženjerska mehanika stijena
OA07BKA Betonske konstrukcije
OG07MT Mehanika tla
OG07OFHK Osnove fundiranja hidrotehničkih konstrukcija
OG07FUND Fundiranje
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OGK07BK1 Betonske konstrukcije 1
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OGS07PD Projektovanje deponija
OGS07SŽS Saobraćajnice i životna sredina
OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije
OTS Ojačavanje tla i stijena
PBK Prednapregnute betonske konstrukcije
PGT Podzemne građevine i tuneli
PGT-OTG-GU Podzemne građevine i tuneli
SF Složeno fundiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRORAČUN GEOTEHNIČKIH SIDARA NA TEMPERATURNRE UTICAJE

  Časopis IZGRADNJA
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović
  Strana od 132
  Strana do 136

  REALIZACIJA PROJEKTA U SLOŽENIM USLOVIMA TEMELJENJA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1705028U
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević i Uroš Agbaba
  Strana od 28
  Strana do 48

  Mikroarmirani mlazni beton-prednosti primjene u tunelogradnji

  DOI 2232-9080
  Časopis e-ZBORNIK, Elektronični Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta u Mostaru
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević i Davora Tomić
  Volumen 8
  Broj 16
  Strana od 100
  Strana do 108

  SISTEMATIZACIJA ANALITIČKIH I NUMERIČKIH METODA PRORAČUNA STABILNOSTI KOSINA

  DOI 10.5937/GRMK 1801129B
  Časopis GRAĐEVINSKI MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Kristina Božić-Tomić i Nenad Šušić
  Strana od 129
  Strana do 159

  PRIMJENA MIKROARMIRANOG PRSKANOG BETONA U TUNELOGRADNJI

  Časopis ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Žarko Grujić
  Strana od 107
  Strana do 113

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  Časopis SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE,građevinski kalendar 2015
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 40
  Strana do 90

  ANALIZA STABILNOSTI KOSINA

  DOI 10.14415
  Časopis ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2014
  Autori Božana Baćić i Mato Uljapević
  Strana od 379
  Strana do 384

  PRORAČUN ŠLJUNČANIH ŠIPOVA ZA POBOLJŠANJE SVOJSTAVA TLA, A NA OSNOVU REZULTATA SPT-OPITA

  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Danica Kojić
  Strana od 172
  Strana do 184

  „Tragfahigkeit einer Faser-Spritzbeton-Auskleidung fur einen Kraftwerkstollen“

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1992
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić i Andrej Zajc
  Strana od 27
  Strana do 30

  „Stahlfaser-Spicbeton fur die Aushleidung eines Kraftwarkstollnes:Grundlagen des Programms zur Ausfuhrung der Versuchsfelder und Intersunchungen“.

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1991
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić, Velimir Ukrainčik i Andrej Zajc
  Strana od 20
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  Analysis of Geohazards in Road Construction

  Naučni skup 4-ti Regionalni skup "ReSyLAB" o klizištima
  DOI ISBN 978-9926-8400-0-6
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Ljubomir Palikuća, Đorđe Raljić i Boško Miljević
  Strana od 199
  Strana do 202

  PROSTORNI OBUHVAT KLIZNOG "TIJELA" U PRORAČUNSKIM ANALIZAMA

  Naučni skup NAUČNO STRUČNI SIMPOZIJUM GEO-EXPO 2019
  DOI doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2019
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević i Ivana Gavrić
  Strana od 70
  Strana do 77

  Geotechnical solutions depending on the changes of soil parameters

  Naučni skup 14th International Congreess on Rock Mechanics,ISRM, 13-18 septembar 2019
  Publikacija Book of Proceedings 14th International Congreess on Rock Mechanics,ISRM
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić, Sabid Zekan, Dajana Biorac i Ljubomir Palikuća

  Soil-Structure Interaction at the Bogatići Landslide in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup China-Europe Conference on Geotehnical Engineering 2018
  DOI 10.1007/978-3-319-97115-5-145
  Publikacija Proceedings of China-Europe Conference on Geotehnical Engineering,2018. Vienna
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Sabid Zekan, Mirsad Mešić i Adnan Beraković
  Strana od 1561
  Strana do 1564

  Liquefaction of soils caused by seismic forses

  Naučni skup I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  Publikacija I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Davora Tomić, Mato Uljarević i Gordana Broćeta
  Strana od 115
  Strana do 122

  VODOPROPUSNOST STIJENSKE MASE

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 10.7251/STP1813642Z
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Marin Zelenika, Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 642
  Strana do 657

  POUZDANOST REZULTATA PRORAČUNA U FUNKCIJI ODABRANOG MODELA TLA

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 10.7251/STR1813585u
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Ljubomir Palikuća i Dajana Biorac
  Strana od 585
  Strana do 601

  Realibility of Defined Geotechnical Parameters in Implementation of Geotechnical Design

  Naučni skup 11-th INTERNATIONAL TUNNELLING AND UNDERGROUND STRUCTURES CONFERENCE
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 41
  Strana do 47

  GEOTEHNIČKI PROBLEMI KOD SAOBRAĆAJNICA

  Naučni skup GEO-EXPO "GEOTEHNIKA,SAOBRAĆAJNICE,RUDNICI I ZAŠTITA OKOLINE"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 97
  Strana do 102

  UPRAVLJANJE ODRONIMA/KLIZANJIMA KOSINA USJEKA SAOBRAĆAJNICA

  Naučni skup VI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA"BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 323
  Strana do 330

  MIKROARMIRANI BETON U SANACIJAMA (IZRADI) HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

  Naučni skup X MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP" OCJENA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Milan Jakšić

  POUZDANOST REZULTATA GEOTEHNIČKIH ANALIZA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA"SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević i Uroš Agbaba
  Strana od 80

  JAČANJE KAPACITETA U OBLASTI PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 11. Međunarodna Konferencija"Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević, Milenko Džever, Brankica Milojević i Milija Radović

  PRISTUP U SANACIJI KLIZIŠTA

  Naučni skup 6-ti INTERNACIONALNI NAUČNI SKUP "GRAĐEVINARSTVO-NAUKA I PRAKSA"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević i Slaviša Prostran

  POUZDANOST REZULTATA ANALIZE STABILNOSTI KOSINA

  Naučni skup iNDIS 2015
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević i Dajana Uljarević

  ISTRAŽIVAČKO-SANACIONI RADOVI HIDROTEHNIČKOG TUNELA U EKSPLOATACIJI

  Naučni skup IX NAUČNO-STRUČNO MEĐUNARODNO SAVETOVANJE, OCENA STANJA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević

  Uticaj određivanja parametara tla na rezultate proračunskih modela

  Naučni skup XI MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP,SAVREMENA TEORIJA IPRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Dajana Uljarević
  Strana od 171
  Strana do 178

  Statički i dinamički problemi uzrokovani crpljenjem podzemnih voda kod MAR sistema

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2015
  Autori Milan Jakšić, Dejan Ljubisavljević i Mato Uljarević

  SMJERNICE ZA ODABIR OPTIMALNE METODE POBOLJŠANJA OSOBINA TLA

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević, Danica Kojić i Milan Pupčević
  Strana od 99
  Strana do 108

  Istražni radovi u funkciji planske dokumentacije

  Naučni skup VII Regionalni Susreti Studenata Geotehnoloških Fakulteta GEOREKS
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški, Božana Baćić i Nenad Lukić
  Strana od 193
  Strana do 201

  Optimalna tehnička rješenja iskopa tunela u karstu

  Naučni skup IX Međunarodni naučno-stručni skup“Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Bojana Grujić
  Strana od 279
  Strana do 285

  Realizacija projekata u zonama mogućih klizišta

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci"
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Analiza stabilnosti kosina

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Kritički pristup izboru kriterija loma stijenske mase u funkciji racionalne izrade objekta

  Naučni skup XIV Simpozijum iz Inženjerske Geologije i Geotehnike
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 277
  Strana do 284

  Problem procjednih voda iz akumulacije Gorica- HE Trebinje II

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević, Željko Bošković i Željko Zubac

  Mjerenje pomaka temeljne stope centralne konzole na brani Grančarevo“,

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević i Snežana Čučković

  Urađena revitalizacija i osvrt na revitalizovani DV 110 Kv Bileća-Berkovići poslije 5 godina eksploatacije

  Naučni skup 26. Savetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2003
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Čvrstoća pri savijanju i žilavost betona armiranog metalnim vlaknima

  Naučni skup JDIMK, XXII Kongres
  Godina 2002
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Strana od 55
  Strana do 60

  „Metode sanacije armirano-betonskih stubova na DV 110 Kv Bileća – Berkovići“,

  Naučni skup 25. Savjetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2001
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Svojstva mikroarmiranog betona sa primjenom u tunelskim oblogama

  Naučni skup INDIS 97 i CIB V-63
  Godina 1997
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 99
  Strana do 108

Ostali radovi

  temperaturni tok u "starim" masivnim betonima sa ciljem modeliranja uticaja na ponašanje brana.

  Godina 2020
  Autori Mato Uljarević

  Knowledge FOr Resilient society/ K-FORCE

  Godina 2020
  Autori Mato Uljarević

  Definisanje smjernica u projektovanju kolovoznih konstrukcija u gradskim sredinama

  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević

  Masivni beton- tehnološka optimizacija putem naprednih eksperimentalnih metoda

  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević

  Uređivački odbor zbornika radova, Dvanaesta međunarodna stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu" - STEPGRAD 2016

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Grad Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Zavod za urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Republike Srpske, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za geodeziju Univerziteta u Zagrebu, Arhitektonski fakulteta Tjenđin Univerziteta, Građevinski fakultet Tjenđin Univerziteta, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  ISSN/ISBN 78-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Brankica Milojević, Malina Čvoro, Aleksandar Borković, Mato Uljarević, Dragan Macanović i Tanja Trkulja

  POZIVNO PREDAVANJE:"UTICAJ DRUŠTVENIH PROMJENA NA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA"

  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević

  Optimizacija i racionalizacija izrade tunelskih obloga

  Godina 1990
  Autori Mato Uljarević

  MIKRO-ARMIRANI BETON

  Godina 1987
  Autori Mato Uljarević

Knjige

  MEHANIKA TLA- RIJEŠENI PRIMJERI

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-0-1
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 655

  MEHANIKA TLA,od teorije do prakse

  Izdavač AGM knjiga Beograd-Zemun
  ISBN 978-86-6048-001-1
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 840

  Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u cilju unapređenja bezbijednosti saobraćaja u oblasti planiranja i uređenja prostora u Republici Srpskoj

  Izdavač Agencija za bezbijednost saobraćaja Republike Srpske
  ISBN 978-9976-618-3-8
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Brankica Milojević, Milija Radović, Milenko Džever i Milan Tešić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 146

  BETON OJAČAN METALNIM VLAKNIMA

  Izdavač ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U bANJA LUCI
  ISBN 978-99955-747-4-1
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 239

  SPECIJALNI BETONI I MALTERI,SVOJSTVA,TEHNOLOGIJA,PRIMENA - poglavlje 7:"MIKROARMIRANI BETON"

  Izdavač GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
  ISBN 86-80049-95-6
  Godina 1999
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Tip knjige naučna knjiga

Mentorstvo