Navigacija

doc. dr Snježana Maksimović

Nastavnik - II-4
051/462-543
Uža naučna oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
OG07VS Vjerovatnoća i statistika
OG07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OG07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OG07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD07VS Vjerovatnoća i statistika
OGD07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OGD07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD09MG Matematika za geodete

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ugroženost priobalnih naselja od poplava-slučaj grada Banja Luka

  DOI https://doi.org/10.24867/06NU01Djurdjevic
  Časopis Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
  Godina 2020
  Autori Nevena Đurđević, Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Slobodan Kolaković
  Broj 2
  Strana od 380
  Strana do 382

  An algebraic approach to tempered ultradistributions

  DOI https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2018.06.033
  Časopis JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
  Godina 2018
  Autori Smiljana Jakšić, Snježana Maksimović i Stevan Pilipović
  Volumen 466
  Broj 1
  Strana od 927
  Strana do 935

  One class of special polynomials and special functions in $L^2(\mathbb{R})$ space

  DOI https://doi.org/10.30755/NSJOM.07598
  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2018
  Autori Nebojša Đurić i Snježana Maksimović
  Volumen 49, No.1
  Broj 2019
  Strana od 81
  Strana do 90

  Factrorization of operators with $G_\alpha^\alpha(\mathbb {R}_+^d)$ and $g_\alpha^\alpha(\mathbb{R}_+^d)$ kernels

  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2017
  Autori Smiljana Jakšić i Snježana Maksimović
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 73

  A Sequential Approach to Ultradistribution Spaces

  DOI 10.2298/PIM1614017M
  Časopis Publications de l'Institut Mathématique
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović, Svetlana Mincheva-Kamińska, Stevan Pilipović i Petar Sokoloski
  Volumen 100
  Broj 114
  Strana od 17
  Strana do 48

  Relations between Hermite and Laguerre expansions of ultradistributions over RRd and RRd+

  DOI doi:10.1007/s11868-016-0171-y
  Časopis Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications
  Godina 2016
  Autori Smiljana Jakšić, Snježana Maksimović, Stevan Pilipović i Bojan Prangoski
  Strana od 1
  Strana do 22

  The Importance of Preparation Classes for Taking the University Entrance Examination in Mathematics

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 17

  WAVE FRONTS OF ULTRADISTRIBUTIONS VIA FOURIER SERIES COEFFICIENTS

  Časopis MATEMATICHKI BILTEN
  Godina 2015
  Autori Diana Dolićanin-Đekić, Snježana Maksimović i Petar Sokoloski
  Volumen 39
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 59

  WAVE FRONTS VIA FOURIER SERIES COEFFICIENTS

  DOI 10.2298/PIM150107001M
  Časopis PUBLICATIONS DE L`INSTITUT MATHEMATIQUE
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Stevan Pilipović, Petar Sokoloski i Jasson Vindas
  Volumen 97
  Broj 111
  Strana od 1
  Strana do 10

  Remark on a couple coincidence point in cone normed spaces

  DOI dx.doi.org/10.12988/ijma.2014.49294
  Časopis International Journal of Mathematical Analysis
  Godina 2014
  Autori Snježana Maksimović i Zoran Mitrović
  Volumen 8
  Broj 50
  Strana od 2461
  Strana do 2468

Radovi sa skupova

  Analiza naselja ugroženih od poplava na području grada Banja Luka

  Naučni skup XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  Godina 2019
  Autori Nevena Đurđević, Sandra Kosić-Jeremić i Snježana Maksimović
  Strana od 580
  Strana do 585

  Značaj prostora distribucija studentima elektrotehničkog fakulteta

  Naučni skup Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Publikacija Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 105
  Strana do 115

  Značaj pripremne nastave na uspjeh pri polaganju kvalifikacionog ispita na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2016. godine

  Naučni skup 5. NAUČNO STRUČNI SKUP ,,TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE"
  Godina 2017
  Autori Dušan Bajović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Strana od 169
  Strana do 178

  Convolution and product of ultradistributions in sequential approach

  Naučni skup A life in Mathematics
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović

  SEQUENTIAL APPROACH TO ULTRADISTRIBUTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENERALISED FUNCTIONS
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Stevan Pilipović

  Dokazivanje nekih poznatih jednakosti i nejednakosti bez korišćenja matematičke indukcije

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović
  Strana od 223
  Strana do 230

  Uticaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova šeste matematičke konferencije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Strana od 299
  Strana do 307

  SEQUENTIAL APPROACH TO PERIODIC ULTRADISTRIBUTIONS

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović i Petar Sokoloski

  Riš- Stiltjesov operator i Laplas – Stiltjesova transformacija

  Naučni skup Prva matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2011
  Autori Snježana Maksimović

Knjige

  Verovatnoća i statistika-teorijske osnove i rešeni primeri

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-782-1-8
  Godina 2020
  Autori Smiljana Jakšić i Snježana Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 252

  LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA za studente tehničkih fakulteta

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-9-0
  Godina 2018
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Nebojša Đurić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 272

  Priručnik za upotrebu obrazovnih softvera u nastavi i učenju

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN COBISS.RS-ID 7554328
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Maja Ilić i Aleksandar Janković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 115

  Diskretna matematika

  Izdavač Elektrotehnički fakultet
  ISBN 978-99955-46-26-7
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović i Snježana Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 320

  Zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita na ETF-u u Banjoj Luci

  Izdavač Mikro knjiga Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-24-3
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 76

  Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz matematičke analize 1

  Izdavač Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-19-9
  Godina 2014
  Autori Zoran Mitrović i Snježana Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 152

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78