Navigacija

Anita Milaković

Saradnik - II-5
051/462-543
Uža naučna oblast Urbanizam i planiranje prostora
Datum izbora u zvanje 28. mart 2019.

Predmeti

AGP Arhitektura grada i pejsaža
AUD Analitički urbani dizajn
OA07AP7 Arhitektonsko projektovanje 7
OA07OU2 Osnove urbanizma 2
OA07UK Urbanistička kompozicija
OA07UP1 Urbanističko projektovanje 1
OA07UT Urbanistička tehnika
OAU07MGP Morfologija gradskih poteza
UZB Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana

Bibliografija

Radovi u časopisima

  GROUP FORM RECONSIDERED: PHYSICALITY AND HUMANITY OF COLLECTIVE SPACES

  DOI https://doi.org/10.2298/FUACE190401014M
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2019
  Autori Anita Milaković, Nevena Novaković i Aleksandra Đukić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 235
  Strana do 250

  GROUP FORM RECONSIDERED: PHYSICALITY AND HUMANITY OF COLLECTIVE SPACES

  DOI https://doi.org/10.2298/FUACE190401014M
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2019
  Autori Anita Milaković, Nevena Novaković i Aleksandra Đukić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 235
  Strana do 250

  Mapa susreta – 12. Bijenale arhitekture u Veneciji

  Časopis PROSTOR S
  Godina 2010
  Autori Anita Milaković
  Broj 12
  Strana od 4
  Strana do 13

  Stari prostori za nove korisnike – urbana rekonstrukcija industrijskih kompleksa

  Časopis PROSTOR S
  Godina 2009
  Autori Anita Milaković
  Broj 8
  Strana od 68
  Strana do 75

Radovi sa skupova

  Istorijski urbani pejzaž između postojanosti i transformacije teritorije

  Naučni skup Kulturno nasleđe, rizici i perspektive
  Publikacija Kulturno nasleđe, rizici i perspektive. Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Nevena Novaković, Anita Milaković i Dijana Simonović
  Strana od 188
  Strana do 199

  Consistency and transformation of territory in archaeological open-air museum design

  Naučni skup BUILT HERITAGE MANAGEMENT AND PRESENTATION
  Publikacija Built Heritage Management and Presentation. Book of Abstracts of International Scientific Conference
  Godina 2018
  Autori Anita Milaković, Nevena Novaković i Dijana Simonović
  Strana od 53

  Improving the pedestrian network for reduction GHG emissions from transport: case study Banjaluka

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Publikacija Book of conference proceedings of 5th International Conference ’’Towards a Humane City"
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Dubravko Aleksić i Anita Milaković
  Strana od 215
  Strana do 226

  Pedestrian Placemaking Towards Improwing Pedestrian Networks: Case Study Banjaluka

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Publikacija INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đukić, Anita Zrnić i Dubravko Aleksić
  Strana od 479
  Strana do 485

  Mesto susreta – primarna funkcija otvorenog javnog gradskog prostora

  Naučni skup IV Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine „PhIDAC 2012”
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] IV Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine „PhIDAC 2012”
  Godina 2012
  Autori Anita Milaković
  Strana od 32
  Strana do 38

  Transformacija otvorenih javnih gradskih prostora u mjesta okupljanja

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] Međunarodni naučno-stručni skup „Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra“
  Godina 2011
  Autori Anita Milaković i Dejan Todorović
  Strana od 357
  Strana do 364

  Preoblikovanje otvorenog javnog gradskog prostora: tipologija intervencija prema izabranom modelu

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] Međunarodni naučno-stručni skup „Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra“
  Godina 2011
  Autori Dubravko Aleksić, Aleksandra Ćukić i Anita Milaković
  Strana od 435
  Strana do 446

Ostali radovi

  Razmere urbanog života: Sveobuhvatna urbanizacija i rekacije u arhitekturi

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-088-4
  Godina 2018
  Autori Nevena Novaković i Anita Milaković
  Strana od 11
  Strana do 32

  The Scale of Urban: World Urbanisation and Architectural Reactions

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-031-0
  Godina 2018
  Autori Nevena Novaković i Anita Milaković
  Strana od 37
  Strana do 58

  Integral Approach to Urban Design in a Data-Rich City Context

  Izdavač Springer International Publishing
  ISSN/ISBN 978-3-319-47903-3
  DOI 10.1007/978-3-319-47904-0
  Godina 2017
  Autori Anita Milaković i Nevena Novaković
  Strana od 79
  Strana do 90

  Dialectics of human and techno centric approaches in urban design

  Godina 2015
  Autori Nevena Novaković i Anita Milaković

  Factory and modernization of a small town

  Izdavač University of Banja Luka, Faculty of Architecture and Civil Engineering; Vienna University of Technology, Institute of Urban Design and Landscape Architecture; Carinthia University of Applied Sciences, School of Civil Engineering & Architecture
  ISSN/ISBN 978-99955-752-2-9
  Godina 2014
  Autori Nevena Novaković, Anita Milaković i Ljubiša Preradović
  Strana od 59
  Strana do 87

Knjige

  BROWNINFO. Priručnik za uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering
  ISBN 978-99955-752-1-2 1.
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Tijana Vujičić, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Dubravko Aleksić, Anita Milaković i Jelena Medić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 176