Навигација

доц. др Дарија Гајић

Наставник - II-4
Ужа научна областархитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури
Датум избора у звање 3. октобар 2014.

Предмети

МЕЕ16ЕГМЕнергетска ефикасност и еколошки грађевински материјали
МЕЕ16ТПТимски пројекат
ОА07АК1Архитектонске конструкције 1
ОА07АК2Архитектонске конструкције 2
ОА07АК3Архитектонске конструкције 3
ОА07АК4Архитектонске конструкције 4
ОАП07ЕЕОГЕнергетски ефикасна и одржива градња

Библиографија

Радови у часописима

  Ecological Aspects of Aluminium Usage in Contemporary Building Industry

  ЧасописTTEM-Technics Technologies Education Management
  Година2013
  АуториУрош Весић и Дарија Гајић
  Волумен8
  Број4
  Страна од1849
  Страна до1855

  The Impact of Glass as a Building Material on the Natural Environment

  ЧасописTTEM-Technics Technologies Education Management
  Година2013
  АуториДарија Гајић и Урош Весић
  Волумен8
  Број3
  Страна од1213
  Страна до1225

Радови са скупова

  Energy performance of the educational building envelope according to a passive and low-energy standard

  Научни скупInternational Scientific Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIII
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2018
  АуториSlobodan Peulić, Aleksandar Janković, Darija Gajić, Saša Čvoro и Biljana Antunović
  Страна од179
  Страна до188

  Determination of the limit value of permitted energy class for the kindergartens in the north region of Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп5thInternational Academic Coference on Places and Technologies
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2018
  АуториDarija Gajić, Aleksandar Janković и Biljana Antunović
  Страна од318
  Страна до325

  Испитивање топлотне изолованости новоизграђеног објекта Управе полиције Дистрикта Брчко

  Научни скупЕнергетска ефикасност 2017
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2017
  АуториАлександар Јанковић, Дарија Гајић, Биљана Антуновић, Саша Чворо и Младен Слијепчевић
  Страна од15
  Страна до20

  Indikator energetske efikasnosti reprezentativnog uzorka postojećeg vrtića u banjoj luci prema projektnim i izmjerenim parametrima

  Научни скупXLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  ПубликацијаZbornik radova SYM-OP-IS 2017
  Година2017
  АуториDarija Gajić, Александар Јанковић и LJubiša Preradović
  Страна од580
  Страна до585

  Energy Saving Potential of the Refurbishment of Building Envelope of the Existing Single Family Houses in Urban and Rural Areas of Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп4th International Academic Conference Places and Technologies
  ПубликацијаBook of Proceedings of the 4th International Academic Conference Places and Technologies, Ed. By Dz. Bijedic, A. Krstic-Furundzic, M. Zecevic, E. Vanista Lazarevic, A. Djukic, M. Vukmirovic, ISBN 978-9958-691-56-0 COBISS.BH-ID 24131590
  Година2017
  АуториДарија Гајић, Erdin Salihovic и Nermina Zagora
  Страна од478
  Страна до488

  Značaj Blower Door Test-a pri određivanju broja izmjena vazduha na čas

  Научни скупSavremena teorija i praksa u graditeljstvu
  ПубликацијаZbornik radova sa XII međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Година2016
  АуториАлександар Јанковић, Darija Gajić и Biljana Antunović
  Страна од229
  Страна до236

  Анализа температуре ваздуха у вртићу као физичког параметра топлотног комфора

  Научни скупSYM-OP-IS
  ПубликацијаЗборник радова са XLIII Симпозијума о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2016
  Година2016
  АуториДарија Гајић, Александар Јанковић, Љубиша Прерадовић и Биљана Антуновић
  Страна од195
  Страна до200

  Determination of Energy Characteristics of Transparent Elements of Residential Building Envelope in Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп3rd International Academic Conference Places and Technologies
  ПубликацијаProceedings from 3rd International Academic Conference Places and Technologies 2016, ISBN 978-86-7924-161-0
  Година2016
  АуториDarija Gajić
  Страна од3
  Страна до10

  Uticaj trižišta i karakteristika proizvoda na određivanje parametara za energetsku optimizaciju transparentnih elemenata omotača stambenih zgrada Bosne i Hercegovine

  Научни скупSfera 2015: Oblikovanje i tehnologije arhitektonskih otvora
  ПубликацијаZbornik radova Naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem
  Година2015
  АуториДарија Гајић
  Страна од25
  Страна до31

  Одређивање параметара за енергетску оптимизацију транспарентних елемената омотача стамбених зграда у БиХ

  Научни скупЕнергетска ефикасност-ЕНЕФ 2015
  ПубликацијаЗборник радова са научно-стручног симпозијума Енергетска ефикасност - ЕНЕФ 2015, ISBN 978-99955-46-23-6
  Година2015
  АуториДарија Гајић
  Страна од39
  Страна до43

  Осврт на директиве ЕУ ка реализацији енергетске ефикасности у зградарству Републике Српске

  Научни скупПрви научно-стручни семинар ''Енергетска ефикасност у савременом градитељству''
  ПубликацијаБилтен, ISВN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Година2015
  АуториДарија Гајић, Гордана Броћета и Радован Вукомановић
  Страна од36
  Страна до42

  Топлотни губици кроз омотач зграда предшколског васпитања

  Научни скупНаучно-стручни симпозијум Инсталације и Архитектура
  Година2014
  АуториБиљана Антуновић, Дарија Гајић и Александар Јанковић
  Страна од42
  Страна до48

  Applying of the Serbian, Croatian and Bosnia and Herzegovina Regulations on the Energy Optimization of Envelopes of the Existing Residential Buildings in the City of Banja Luka

  Научни скуп45th International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning
  ПубликацијаProceedings/45th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-86-81505-75-5
  Година2014
  АуториДарија Гајић и Aleksandra Krstić-Furundžić
  Страна одsection 61 on
  Страна доinteractive.pdf

  Мјерење коефицијента пролаза топлоте зида у згради ректората Универзитета у Бањој Луци

  Научни скупСавремена теорија и пракса у градитељству
  ПубликацијаVIII међународни научно-стручни скуп Савремена теорија и пракса у градитељству
  Година2012
  АуториБиљана Антуновић, Миленко Станковић, Александар Јанковић, Дарија Гајић и Дарко Тодоровић
  Страна од37
  Страна до46

  Енергетски преглед зграда-примјена инфрацрвене термографије

  Научни скупVIII међународни научно-стручни скуп, Завод за изградњу Бањалука
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториМиленко Станковић, Darija Gajić и Дарко Тодоровић
  Страна од301
  Страна до310

  Енергетски одрживо градитељство у БиХ-потреба-визија-императив

  Научни скупV научно-стручни скуп, Завод за изградњу Бањалука
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2009
  АуториМиленко Станковић и Darija Gajić
  Страна од75
  Страна до88

Остали радови

  Пресјек стања легислативе о енергетској цертификацији зграда у Републици Српској - позивно предавање

  ИздавачМинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
  Година2016
  АуториДарија Гајић, Биљана Антуновић, Петар Гверо и Милован Котур

  Prozori - adekvatna postavka dozvoljene vrijednosti U-koeficijenta - pozivno predavanje

  ИздавачEvroinspekt drvokontrola, Hrvatska i ift Rosenheim, Deutchland
  Година2016
  АуториДарија Гајић

  Uticaj tržišta i karakteristika proizvoda na određivanje parametara za energetsku optimizaciju transparentnih elemenata omotača stambenih zgrada Bosne i Hercegovine - gostujući predavač

  Година2015
  АуториДарија Гајић

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  ИздавачАГГФ Универзитета у Бањалуци
  Година2015
  АуториМиленко Станковић, Љубиша Прерадовић, Биљана Антуновић, Дарија Гајић, Гордана Броћета и Диана Ступар
  Страна од1
  Страна до80

  Енергетска оптимизација омотача репрезентативних узорака постојећих стамбених зграда града Бањалука

  ИздавачАрхитектонски факултет Универзитета у Београду
  Година2014
  АуториДарија Гајић

  Национални научно-истраживачки пројекат, 2012-2013

  ИздавачАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Министарство науке и технологије Републике Српске
  Година2013
  АуториБиљана Антуновић, Миленко Станковић, Љубиша Прерадовић, Властимир Радоњанин, Мирјана Малешев, Гордана Броћета, Дарија Гајић и Александар Јанковић

  Пројекат: Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова, Архитектонско-грађевински факултет, 2012-13.

  Пројекат: Анализа комфора у радној средини на примјеру зграда Универзитета у Бањој Луци, 2012-13.

  Унапређење енергетских перфоманси постојећег грађевинског фонда града Бањалуке – формирање базе података

  ИздавачАрхитектонско грађевински факултет у Бањој Луци
  Година2007
  АуториАлександра Крстић, Дарија Гајић, Дарко Тодоровић и Саша Чворо
  Страна од182
  Страна до197

Књиге

  Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine

  ИздавачArhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, GIZ GmbH, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-9958-691-50-8
  Година2016
  АуториDragica Arnautović-Aksić, Mladen Burazor, Nijaz Delalić, Darija Gajić, Petar Gvero, Džana Kadrić, Milovan Kotur, Erdin Salihović, Darko Todorović и Nermina Zagora
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна255

  Приручник за енергетски ефикасну и одрживу градњу

  ИздавачБиблиотека АГФ
  ISBN*******
  Година2010
  АуториМиленко Станковић, Љубиша Прерадовић, Биљана Антуновић, Дарко Тодоровић и Дарија Гајић
  Тип књигепомоћни уџбеник

Менторство